İHA’lar ile İnşaat Sektörünün Geleceği

İnsansız hava aracı (İHA), genel olarak bilinen adıyla drone teknolojileri son 15 yılda oldukça gelişmiştir. Her geçen gün gelişen ve değişen bu araçlar tüm dünyada başta askeri ve savunma alanlarında olmak üzere pek çok alan ve sektörde geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bu araçların ticari kullanımlarındaki önemi de yakın zamanda fark edilmiş olup, kullanımı için çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle pil, kamera ve sensör teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak drone araçlarının kullanım alanları da ticari olarak genişlemektedir. Bu alanların başlıcaları;

İnsansız Hava Araçlarının İnşaat Sektöründeki Faydaları

 •  Proje ve bakım maliyetlerini optimize edin

İHA’lar, iş değeri katmak için sayısız olanak sunar. Potansiyel iş uygulamaları geniş kapsamlıdır. Teknoloji ve dijitalleşme konusundaki yetkinliği diğer sektörlere oranla daha düşük olan mühendislik ve inşaat sektörlerindeki şirketler için sürdürülebilir fırsatlar sunarlar.

Uzaktan denetimin yanı sıra insan gücüne dayalı operasyonları önemli ölçüde kolaylaştırabilir. Bu tür yetenekler, maliyet azaltma, risk azaltma ve kalite iyileştirmeleri gibi temel faydalar sunar ve böylece rekabet avantajı sağlar.

İHA’lar, basit görevleri otomatikleştirmek ve işçilik maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek için kullanılabilirken, aynı platformda birden fazla sensörün kullanılmasıyla ölçümleme çalışmalarında daha iyi doğruluk sağlar. Topografik araştırmalar, rezervler ve depolama hacimlerinin ölçülmesi için taş ocaklarında halihazırda kullanılmaktadırlar. Daha az işgücü ile daha hızlı stok değerlendirmelerine olanak tanırlar. Ayrıca İHA’lar, normalde makinelerin kapatılmasını gerektiren operasyonlarda çalışanların yerini alabilir, bu da maliyetli kesinti sürelerinden ve pahalı güvenlik ekipmanların kullanımından kaçınılabilir. Örneğin, enerji ve endüstriyel tesisler, petrol, gaz ve petrokimya rafineleri gibi bakım ve denetim operasyonları için denetim sırasında hem çalışanları tehlikeden korumak hem de çalışan teçhizatları çalışır durumda tutmak için kullanılabilirler. Karayolları, otoyollar, raylı sistemler, köprü ve viyadük gibi lineer yapıların bakım ve denetimlerinde önemli ölçüde zaman ve maliyetten tasarruf sağlayabilirler.

 • Kaliteyi iyileştirmek için en iyi kararları alın

Gerçek zamanlı bilgi, mühendislik ve inşaat şirketleri için önemli bir konudur. İHA’lar, tüm projenin bir resmini sağlayarak ve günlük ilerleme hakkında onları bilgilendirerek proje yöneticilerine yardımcı olabilir. Daha sonra hızlı bir şekilde stratejik kararlar alabilir ve planlama gecikmelerini öngörebilirler.

Mevcut araştırmalar inşaat endüstrisinin geleceğini değiştirecek

Teknolojik gelişmeler, İHA’ları daha hızlı, daha güçlü ve daha güvenli hale getirecek. Hidrojen yakıt hücreleri gibi son yenilikler, onları saatlerce uçurmayı vaat ediyor. Ancak asıl yenilikler ekipmanlardan, toplanan verilerin analizinden ve İHA’ların dış ortama tepki vermesini sağlayan algoritmalardan gelecektir.

Bir grup bilim insanı, İHA’ların bir halat köprü inşa edebildiğini, bir yapı oluşturmak için öğeleri bir araya getirebildiğini veya havadaki bir nesneyi algılayıp yakalayabildiğini gösterdi. Yeteneklerdeki bu gelişmeler hala deneysel bir aşamadadır, ancak önümüzdeki on yılda mühendislik ve inşaat endüstrilerindeki uygulamalar için harika perspektifler oluşturmaktadır.

İnşaatta Drone Teknolojisi

Drone’lar veya insansız hava araçları (İHA), birçok endüstri arasında yükselen bir trend. Günümüzde drone teknolojisinin inşaat sektörünün dijital dönüşümü üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bir eğlence oyuncağı veya salt görüntü yakalamak için kamera olarak başlayan drone’lar, onu kendi çıkarları için kullanmaya istekli olanlar için hızla bir rekabet avantajı haline getirdi.

Drone’lar, yüksek çözünürlüklü görüntüler üretmekten çok daha fazlasını yapabilir. Drone’larla tarama, birçok alanda yararlı veri sağlayabilir. Bu araçlar, inşaat sahalarının dijital haritalara dönüştürülmesine ve 3 boyutlu olarak modellenmesine yardımcı olmak için yüksek çözünürlüklü kameralar ile kızılötesi, coğrafi konum belirleme ve termal sensörler gibi eklenti ekipmanları kullanabilir. Yakalanan görüntüler, gerçek dünya koşullarının dahil edildiği 3B modellere dönüştürülebilir, bu da inşaat öncesi aşamada daha iyi etüt etme, daha yüksek fizibilite ve daha doğru teklifler sağlar.

Drone teknolojisini dahil etmenin önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

 • Azaltılmış işlem ve analiz süreleri,
 • Daha az risk ve dolayısıyla daha düşük maliyetler,
 • Daha doğru okumalara izin vermek için daha hassas dijital veriler,
 • Bulut tabanlı entegrasyon ile kolay erişilebilirlik,
 • Şantiyede daha sorunsuz ilerleme izleme.
 

Özellikle, insansız hava araçları inşaat sektörünü şu şekilde etkiledi:

 • Daha iyi şantiye izleme olanağı sağlama,
 • Envanter için stok hacmi ve gerçekleştirilen imalatlar ile malzeme miktarlarının hesaplanması,
 • Yollar ve yapılar için uzunluk, genişlik, hacim, alan ve yükseklik hesaplanması,
 • Daha kolay iletişim için fotoğraflara ve haritalara açıklama ekleme,
Drone’lar Neden Bu Kadar Hızlı Bir Şekilde Dahil Ediliyor?
 

Drone teknolojisinin inşaatta kullanılmasından önce, bir şantiyenin mevcut halini görüntülemekle onu gerçekte görmek arasında bir kopukluk vardı. Drone teknolojisi, proje paydaşlarının bir inşaat sahasını görüntüleme ve tamamlanmış bir projeyi görselleştirme yöntemlerinde devrim yarattı ve inşaat sırasında ilerlemenin çok daha dikkatli bir şekilde analiz edilmesini sağladı.

1. Drone’lar Şirketinizi Daha Rekabetçi Hale Getirir

Drone’lar, inşaat sektörünün rekabet gücü nedeniyle çok hızlı bir şekilde popülerlik kazandılar. İHA teknolojisini kullanan şirketler, daha az yenilikçi olan ve iş sahalarını araştırmanın ve analiz etmenin geleneksel yöntemlerine bağlı kalan diğer şirketlere göre rekabet avantajına sahiptir. Projelerinize drone teknolojisini dahil etmek, bir müşteri adayını kazabilmek için cazip bir satış aracı olabilir.

2. Drone’lar Ek Veriler Sağlar

Projelerin teslim sürecinde müşteriye değer katabilirler. Müşteriye binanın inşa edildiği haliyle ilgili görsel veriler sağlamak, siz işinizi bitirdikten sonra yapıyı daha iyi yönetmelerine ve bakımını yapmalarına olanak tanır. Bu verileri, BIM modellerinin içerisine aktarıp tesis yönetiminde önemli avantajlar sağlar. Dosyada bu tür bilgilere sahip olmak, aynı zamanda dava açma olasılığını da azaltır ve bir savunma aracı olarak kullanılabilir.

3. Drone’lar Proje İlerlemesini İzlemenize Yardımcı Olur

Drone’lar size ve proje sahibine tamamlanan işi görselleştirmenize ve işin her adımda nasıl gittiğini görmenize yardımcı olur. Günlük, haftalık veya aylık ilerlemeleri karşılaştırarak planlanan ile gerçekleşen aktiviteleri daha iyi analiz etmenize yardımcı olur.

4. Drone’lar Maliyet Tasarrufu Sağlıyor

Drone’lar birçok farklı gider türünde büyük bir maliyet tasarrufu sağlar. Özellikle saha ölçüm ekipleri ve ekipmanları, kalite kontrol denetim ekipleri gibi insan ve ekipman kaynağından önemli ölçüde tasarruf sağlar. İnşaat işletmesinin sahibi olarak, bir şantiyeyi canlı olarak izleyebilir ve hırsızlık veya boşa harcanan zaman gibi şüpheli etkinlikleri not edebilirsiniz. Ayrıca, tamamlanan işler için daha kaliteli denetimler gerçekleştirerek daha doğru fatura kesebilirsiniz.

5. Drone’lar Çalışanlarınızın Korunmasına Yardımcı Olur

Ekibiniz, ekipmanların ve malzemelerin olması gereken yerde olup olmadığından emin olmadan, inşaat sahasında hareket etmek yerine, varlıkların ve malzemelerin konumlarını kontrol ve uzaktan gözetim için drone’ları kullanabilir. Ayrıca çalışanlarınıza zarar verme riski olmadan tehlikeli alanları uzaktan kontrol etmek içinde drone’ları kullanabilirsiniz. İmalatların gerçekleşmesi sürecinde bir çok İş Sağlığı ve Güvenliği ihlali ile açığı oluşmaktadır. Belirli periyodlarla gerçekleştirdiğiniz drone uçuşları ile uzaktan bu ihlalleri takip edebilir, ilgili birimlere raporlayabilirsiniz. Kaza ve olay tehlikesi oluşmadan önce önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.

İnşaat Yaşam Döngüsü Boyunca Drone Uygulamaları
 

Drone verileri o kadar çok yönlüdür ki, fizibilite ve ihaleden, inşaat yapım aşamasına, oradan da teslimat ve bakıma kadar tüm inşaat yaşam döngüsü boyunca kullanılabilir.

1. Teklif verme ve Ön Planlama

Birçok inşaat projesinin başlamasından önce bile, projenin gerçekleşeceği çevrenin iyi bir şekilde anlaşılması için sahada topografik bir araştırma yapılması gerekmektedir. Drone verileriyle oluşturulan bir inşaat sahasının DEM’leri (Digital Elevation Model), DTM (Digital Terrain Model) ve DSM’leri (Digital Surface Model), olası drenaj noktalarını, yükseklikteki değişiklikleri ve yapıyı inşa etmek için, kazı/dolgu çalışmalarını veya malzemeleri depolamak için en iyi konumların seçilmesine yardımcı olabilecek diğer faktörleri gösterebilir.

2. Planlama ve Tasarım

Drone’lar tarafından toplanan aynı görüntüler daha sonra planlama sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir ve mimarlar, yerel yetkililer ile mühendisler gibi başkalarının çalışmaları için temel oluşturabilir.

Drone ortofotoları ve 3D modellerle, yeni bir binanın mevcut binanın yanında nasıl görünebileceğine dair net bir fikir edinmek için bu binaların çevrelerine yerleştirebilirsiniz. Yeni projenin alanı, hem pratik hem de estetik açıdan nasıl etkileyeceğini değerlendirebilirsiniz. 3D modeller ayrıca, gölgelerin ve güneşin analizine ve görselleştirilmesine izin verir. Ayrıca bordür veya rögar ölçümleri gibi hassas verileri çıkarabilir ve mevcut verileri zenginleştirmek için bunları BIM, CAD veya GIS yazılımınıza aktarabilirsiniz.

3. Yürütme

Zaten planlama aşamasında birçok avantaj sunsa da, drone kullanımının en büyük değeri projelerin inşaat aşamasına geldiğinde görülür.

Toprak işleri

Drone görüntülerinden, her biri jeo-uzamsal (X, Y, Z) ve renk bilgileri (RGB) içeren binlerce noktadan oluşan bir nokta bulutu oluşturabilirsiniz. Ardından, bir fotogrametri yazılımı ile hassas hacim ölçümleri alabilir ve bir kazı / dolgu analizi gerçekleştirebilirsiniz.

Altyapı müteahhitlerine, kazdıkları ve taşıdıkları miktara göre ödeme yapılır. Bu nedenle, kazılan ve taşınan toprak miktarını ölçerken iyi bir doğruluk gereklidir. Son derece doğru drone verileri, bu hesaplamalardaki hata payını ve ödemeleri azaltır.

 

As-Built ile As-Design Karşılaştırılması

Doğru saha görselleştirmenin en iyi avantajlarından biri, CAD ya da BIM modeli dosyasını drone ile çekilmiş bir ortofoto üzerine yerleştirme yeteneğidir. Bu, planlanan tasarım ile gerçekte inşa edilenleri karşılaştırmanıza ve bunların birbirine uyduğundan emin olmanıza olanak tanır. Saha yöneticileri daha sonra planlanan ve gerçek zamanlı ilerleme arasındaki farkları belirleyebilir ve projeleri buna göre yönlendirebilir.

Saha ilerleme izleme

İnşaat aşaması sırasında, şantiye yöneticilerinin devam eden çalışmaların proje tasarımlarına göre yapılıp yapılmadıkları analiz etmeleri ve onaylamaları için tamamlanan işi kontrol etmesi ve doğrulaması gerekir. Bir görevi ne kadar hızlı kontrol edip doğrulayabilirseniz, bir sonraki göreve o kadar hızlı geçebilir ve genel inşaat sürecinde zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Bir şantiyede görsel veri toplamak için bir drone kullanmanın nispeten düşük maliyeti göz önüne alındığında, düzenli olarak saha ölçümlerini yapmak ve bir proje ilerleme kaydı oluşturmak mümkündür.

Bu görsel zaman çizelgesi, saha kalite kontrol görevlerini daha hızlı gerçekleştirmek ve doğrulamak, zamandan tasarruf etmek ve son tarihlerin karşılanmasını sağlamak için kullanılabilir.

İletişim Aracı

İnşaat projelerinde, işlerin nasıl ilerlediğini bilmek isteyen birçok paydaş vardır. Bunun mümkün olması için, paydaşlar sahayı ziyaret etmeli veya farklı yöntemler ile sahanın fotoğraflarını çekmelidirler. Bunu yapsalar bile, toplanan fotoğraflar bir sonraki iş günü geçerliliğini yitirmiş olabilir.

Düzenli drone uçuşları ile elde edilen görsel veriler, isteğe bağlı (günlük, haftalık olabilir) operasyonel planlamaya yardımcı olur. Ayrıca, acil işin nasıl yapılması gerektiğini açıklamaya ve güvenli veya tehlikeli alanların belirlenmesine yardımcı olur.

Müşterilere proje alanının tamamını içeren görsel raporlar gönderilebilir veya aynı platform üzerinden anlık olarak projenin ilerlemesi takip edebilirler. Bu da onların zaman ve bütçe açısından işlerin nasıl ilerlediği konusunda bilgilendirilmelerine yardımcı olur.

Yeniden çalışma ve dava belgelerini en aza indirin

Projeniz ilerlerken ve bir dönüm noktasına ulaştığında, her şeyin en yüksek kalite standardına ulaştığından emin olmak istersiniz. Güncel görsel verilere sahip olmak, bir hatayı şekillenmeden yakalamanıza yardımcı olabilir. Yeniden yapma ve bununla ilgili zaman ve malzeme israfını önler.

Bir hata meydana gelirse ve üzerine inşa edilirse, süreçle ilgili düzenli belgelere sahip olursunuz ve hatanın nerede daha kesin bir şekilde meydana geldiğini görmek için tekrar kontrol edebilir ve uzun tartışmalara, hatta mahkeme davalarına gerek kalmadan anlaşmazlıkları çözebilirsiniz.

Devir Teslim

Ayrıntılı bir görsel dokümantasyon, hem yükleniciler hem de proje tamamlandıktan sonra projenin sorumluluğunu üstlenecek olan proje sahibi için avantajlar sunar. Özellikle, mal sahibi devir teslimini kabul etmeden önce görsel dokümantasyon belgelerini dikkatlice inceleyebilir.

4. Bakım ve Varlık Denetimi

Varlıkların kaliteli bakımını sağlamak her zaman makul bir maliyetle yapmak kolay değildir. Şirketler, insansız hava araçları göndererek, büyük varlıkları veya ulaşılması zor alanlarda bulunanları daha hızlı ve uygun maliyetli olarak görsel olarak inceleyebilir ve denetimlerini uzaktan gerçekleştirebilirler.

Skywen Otonom Drone ve Yapay Zeka Destekli İnşaat Veri Yönetim Platformu

 

Arventek olarak, bu gelişen teknolojideki fırsatları daha net değerlendirebilmek için öncelikli olarak tek bir sektöre odaklandık. Bu noktada, diğer sektörlere göre daha geleneksel bir yapıda ilerleyen ve teknoloji kullanımı ile verimliliğin en düşük ve israfın çok fazla olduğu sektör olan İnşaat Sektörünü tercih ettik. Bu sektörü tercih etmemizin bir diğer önemli sebebi ise şirket kurucularının ve ekibin bu alandaki uzmanlıkları ve yetkinlikleridir. Sektörün ortak problemlerini bilerek ve bu problemlere göre teknolojik çözümler üreterek sektör paydaşlarına değer katmayı ve sektörün gelişmesini amaçlıyoruz.

Bu bağlamda, inşaat sektöründe birçok insan ve makine/ekipman kaynağı ile yapılabilecek işleri, kendi üretimimiz VTOL türünde Hibrit İnsansız Havacımız ve etkileşimli web tabanlı yapay zeka destekli veri yönetim platformu ile daha kısa sürede ve doğru bilgiyi, ilgili merkez ve paydaşlara minimum hata payı ile ileterek zamandan ve maliyetten tasarruf yapılması amaçlanmaktadır. Türk inşaat sektöründe bu teknolojiyi adapte etme konusunda henüz radikal bir çalışma bulunmamaktadır. Bu da bizi, inşaat sektöründe yeni teknolojilerden faydalanılması konusunda Türkiye’de ilklerden, dünya çapında ise ilk 20 şirket arasından teknolojik ürün ve veri analiz platformu olarak kendi imkanları ile tasarlayıp geliştiren şirket olması dolayısıyla önemli bir fark ortaya koymaktadır.

Proje sahasında gerçekleştirilen otonom drone uçuşu esnasında çekilen görüntülerin, veri analiz ve görüntüleme platformuna aktarılarak projenin ilerlemesini, coğrafi koordinat sistemi ile entegreli ölçümlemeler ile 2D / 3D harita ve modellerin oluşturulmasını, yapay zeka desteği ve görüntü işleme teknolojisi ile proje sahasındaki nesnelerin ve çalışanların algılanması ve raporlanması, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile Kalite Kontrol denetimlerini görüntü analizi ile gerçekleştirilmesi, As-Built tasarımlarının oluşturulması gibi ihtiyaç ve gereksinimlere göre geliştirilebilir bir çok fonksiyonu gerçekleştirebiliyor olacağız.

Arventek – Geleceğe Gökyüzünden Bak!

Sedat Mança

Arventek – Kurucu Ortak

Scroll to Top