Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 240098-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Arventek Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile,

  • arventek.com adlı web sitesine (“Web Sitesi”) demo hesabı oluşturmak için üye olmanız,
  • Demo hesabınızın süresinin dolması sonrasında İnşaat Veri Yönetim Platformunda (“Platform”) kullanım hakkı elde etmek için lisans satın almanız,
  • Demo hesabı açmadan direkt olarak Platformu kullanmak için lisans satın almanız,
  • Ürün ve yedek parça satın almanız,
  • Şirket adına hizmet verecek Pilot olmanız,
  • Web Sitesini ziyaret etmeniz,
  • Üye olarak veya üye olmaksızın iletişim kanallarımız ile karşılıklı olarak iletişime geçmeniz,
  • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz

halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. 

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Web Sitesine demo hesabı oluşturmak için üye olanlar

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad/Tüzel Kişi Yetkilisi Adı Soyadı)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ülke Bilgileri)

Mesleki Deneyim (Çalışılan Şirket, Pozisyon Bilgileri)

Görsel Kayıtlar (Fotoğraf-Opsiyonel)

– Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

– Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

–   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarım için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

–   Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,

–   İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

–   Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri, Şifre ve Kullanıcı hesap Bilgileri)

– Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

–   Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

– Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

– İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

–   Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

–   Diğer kişisel veriler bakımından, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

–   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

–   Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

–   Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   İşlem Güvenliğinin Sağlanması, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Kimlik (Ad Soyad, Tüzel Kişi Yetkilisi Adı/Soyadı)

 

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ülke Bilgileri)

– Profilleme ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

–   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, sair tedarikçiler

– Profilleme ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Demo hesabının süresinin dolması akabinde Platformda kullanım hakkı elde etmek için lisans satın alan kişiler, (yukarıdaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler alınmaktadır.)

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Platformu kullanmak üzere belirlediğiniz alt kullanıcı bilgileri*)

 

Finans (Fatura ve Banka Bilgileri)

–  İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

–  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Süreçleri

–  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

–  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

–  Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

–  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

–  Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki teknik ve yurt dışındaki alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, freelance çalışanlar, sair tedarikçiler, bankalar, mali müşavir, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

–  İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

–  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Süreçleri

–  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

–  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

–  Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

*Platformu kullanmak üzere belirlediğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirketimize ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve açık rızalarının alınma sizin sorumluluğunuzdadır.

Demo hesabı açmadan direkt olarak Platformu kullanmak için lisans satın alan kişiler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Platformu kullanmak üzere belirlediğiniz alt kullanıcı bilgileri**)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ülke Bilgileri)

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Şirket, Pozisyon Bilgileri)

Görsel Kayıtlar (Fotoğraf- Opsiyonel)

 

Finans (Fatura ve Banka Bilgileri)

– Üyelik

Süreçlerinin Yürütülmesi,

-İletişim ve İş Faaliyetlerin Yürütülmesi,

–  Erişim

Yetkilerinin Yürütülmesi Süreçleri

– Faaliyetlerin

Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Erişim

Yetkilerinin Yürütülmesi

– Mal ve

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

–  Finans ve

Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

–   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

–   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar, bankalar, mali müşavir ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

–   Üyelik

Süreçlerinin Yürütülmesi,

-İletişim ve İş Faaliyetlerin Yürütülmesi,

–  Erişim

Yetkilerinin Yürütülmesi Süreçleri

–   İletişim ve İş

Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

–   Mal ve

Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

–  Finans ve

Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri, Şifre ve Kullanıcı hesap Bilgileri)

– Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

–   Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

– Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

– İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

–   Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

–   Diğer kişisel veriler bakımından, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

–   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

–   Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

–   Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   İşlem Güvenliğinin Sağlanması, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Kimlik (Ad Soyad, Tüzel Kişi Yetkilisi Adı/Soyadı)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ülke Bilgileri)

– Profilleme ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

–   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, sair tedarikçiler

– Profilleme ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

**Platformu kullanmak üzere belirlediğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirketimize ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve açık rızalarının alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

Ürün ve yedek parça satın alan kişiler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad, Tüzel Kişi Yetkilisi Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, ürünün teslim edilmesi için paylaştığınız kişi bilgileri***, satışın fiziken gerçekleşmesi halinde imza sirküleri, ticaret sicil suretleri))

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ülke Bilgileri, ürünün teslim edilmesi için paylaştığınız gerçek

Mesleki Deneyim(Çalıştığı Şirket, Pozisyon Bilgileri)

Finans(Fatura ve Banka Bilgileri)

 

Diğer (Sipariş Bilgileri)

– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

– Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

–  Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

–  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

–   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

–   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar, bankalar, mali müşavir, anlaşmalı olunan nakliye firmaları ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

– Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

– Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

– Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

–  Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

–  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

İşlem Güvenliği(IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri, Şifre ve Kullanıcı hesap Bilgileri)

– Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

– Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

– İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

–   Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

–   Diğer kişisel veriler bakımından, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

–   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

–   Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   İşlem Güvenliğinin Sağlanması, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Kimlik (Ad Soyad, Tüzel Kişi Yetkilisi Adı Soyadı)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Ülke Bilgileri)

– Profilleme ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

– Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

–   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, sair tedarikçiler

– Profilleme ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

[Bu satır Drone’u kullanacak pilotlara ilişkindir]***

Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası)

 

İletişim (E-posta, Cep Telefonu, Adres)

 

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Şifre ve Kullanıcı hesap Bilgileri)

Mesleki Deneyim (Pilot Sertifikası Bilgileri, Şirket ve Unvan)

Görsel Kayıt (Fotoğraf-Opsiyonel)

– Drone satın alınması halinde, Drone’u kullanacak pilota uçuş kontrol istasyonunun (TABLET) sağlanması süreçleri

– Erişim Yetkilerinin Sağlanması Süreçleri

– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

–   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

–   Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

– Drone satın alınması halinde, Drone’u kullanacak pilota uçuş kontrol istasyonunun (TABLET) sağlanması süreçleri

– Erişim Yetkilerinin Sağlanması Süreçleri

–   Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 *** Platformu ve drone’u kullanmak üzere belirlediğiniz alt kullanıcıların ve pilotların kişisel verilerinin Şirketimize ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve açık rızalarının alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

 Şirketimiz adına hizmet verecek pilot olmanız halinde;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Yancı Kimlik Numarası)

 

İletişim (E-posta, Cep Telefonu, Adres)

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Şifre ve Kullanıcı hesap Bilgileri)

 

Mesleki Deneyim (Pilot Sertifikası Bilgileri, Şirket ve Unvan)

 

Görsel Kayıt (Fotoğraf-Opsiyonel)

– Drone’u

kullanacak pilota uçuş kontrol istasyonunun (TABLET) sağlanması süreçleri

– Erişim

Yetkilerinin Sağlanması Süreçleri

–  Faaliyetlerin

mevzuata uygun yürütülmesi

–     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

–     Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, freelance çalışanlar, bankalar, mali müşavir, anlaşmalı olunan nakliye firmaları ve gerekmesi halinde adli ve idari merciler ve anlaşmalı olunan hukuk bürosu

– Drone’u kullanacak pilota uçuş kontrol istasyonunun (TABLET) sağlanması süreçleri

– Erişim Yetkilerinin Sağlanması Süreçleri

–    Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

İletişim kanallarımız ile karşılıklı olarak iletişime geçen kişiler;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik

(Ad Soyad)

İletişim

(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

 

Mesleki Deneyim (Çalışılan Şirket Adı ve Pozisyon, Endüstri Adı)

Diğer (Sormak istenen sorular, iletilmek istenen talepler ve şikayetler)

–  Talep ve Şikayetlerin Yönetiminin Gerçekleştirilebilmesi,

–  Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

–  Satış Sonrası Memnuniyet ve Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

–     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–     Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, gerekmesi halinde adli ve idari merciler

–    Talep ve Şikayetlerin Yönetiminin Gerçekleştirilebilmesi,

–    Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

–    Satış Sonrası Memnuniyet ve Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

Ticari elektronik ileti almayı kabul eden kişiler;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik

(Ad Soyad)

İletişim

(E-Posta Adresi)

Mesleki Deneyim (Çalışılan Şirket Adı ve Pozisyon)

–   Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

–   Kişilere Özel Kampanyaların Bildirilmesi

–  Açık rıza***(Yurt dışı aktarımı için)

 

–  Teknik alt yapı sağlayıcı (yurt içi ve yurt dışı)

– Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

– Kişilere Özel Kampanyaların Bildirilmesi

***6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin işlediğimiz kişisel veriler bakımından teknik alt yapı sağlayan tedarikçilerimizin bir kısmı yurt dışında yer aldığından dolayı, sizlerden açık rıza almamız gerekmektedir. Açık rıza metnimizi sizlere ayrıca iletmekteyiz. Belirtmek isteriz ki, istediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Web Sitesini ziyaret eden kişiler;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

İşlem Güvenliği (Çerez Bilgileri)

Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için www.arventek.com adresinde yer alan Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

–  İstatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklamların yapılması,

–  Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–  Kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

–  Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

–   Zorunlu çerezler bakımından, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

–   Açık rıza (yurt dışına aktarım için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar, reklam hizmeti alınan tedarikçiler

–   İstatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklamların yapılması, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

–   Kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

 Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik

(Ad Soyad, Tüzel Kişi Yetkilisi Adı Soyadı, Vergi Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Platformu Kullanan Pilotun

İletişim

(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres, Platformu Kullanan Pilotun ve Alt Kullanıcının Bilgileri)

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri)

Finans (Fatura Bilgileri, Banka Bilgileri)

Diğer (Sipariş Bilgisi)

Hukuki İşlem (Resmi mercilerce gönderilen belgeler üzerindeki kişisel verileriniz, dosya bilgileriniz)

– İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– Uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi,

– Sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek,

– iç denetim ve kontrol ile çalışmalarını yapabilmek, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

– Açık Rıza (Yurt dışı aktarımı için)

–   Yurt içindeki ve yurt dışındaki teknik alt yapı sağlayıcılar (yurt dışına aktarım için açık rıza alınmaktadır), anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

– İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, iç denetim ve kontrol ile çalışmalarını yapabilmek, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Web Sitesi üzerinde üye olarak ilettiğiniz bilgiler ile, e-posta ile, iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

  • İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Arventek Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

E-posta: info@arventek.com

Kep Adresi:  arventek@hs01.kep.tr

Adres: Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1/4C İç Kapı No:Z08, 34906 Pendik/İstanbul

Scroll to Top